DATASENTER SIKKERHET NETTVERK
Å sørge for at nettverket ditt alltid er tilgjengelig og yter optimalt er avgjørende for å minimere nedetid og avverge uønskede hendelser. Vår nettverksanalyse avdekker bakenforliggende årsaker til nettverksproblemer. Vi utarbeider en detaljert rapport som beskriver dagens status, topologi og eventuelle problemer som bør følges opp.

Detaljert analyse av dagens nettverk:

Vi gjennomgår og analyserer dagens nettverkstopologi, konfigurasjon, logger og feiltellere.

Analyse av nettverkets livssyklus:

Gjennomgang av levetid og støtte for maskinvare og programvare på alle nettverkskomponenter.

Konsekvensutredning for applikasjoner og tjenester:

Vi analyserer dagens oppsett og hvilke påvirkning denne har på applikasjoner og tjenester i nettverket.

Analyse av netverkets skalerbarhet og feiltollerans:

Vi ser på hvordan dagens nettverkstopologi og design skalerer og hvilke feilsituasjoner den kan håndtere.

Anbefalinger og prioritert aksjonsliste:

Som en del av rapporten kommer våre konsulenter med anbefalinger på kortsiktige og langsiktige tiltak sammen med en prioritert aksjonsliste.

Detaljert rapport over dagens situasjon:

Rapporten består av et kort sammendrag og en analyse av dagens situasjon og innsamlede data. Vi kommer med anbefalinger på utbedringer. Uavhengig av produkter.

Hvordan utfører vi en nettverksanalyse?

En nettverksanalyse går normalt over to dager. Den første dagen brukes til å samle inn data og kjøre en workshop. Datainnsamling gjøres ved hjelp av automatiserte verktøy eller manuelt. Analyse av topologi, skalerbarhet og feiltoleranse gjøres av en av våre seniorkonsulenter.

Har du spesifikke problemer eller områder du ønsker at analysen skal fokusere på har vi muligheten til å tilpasse analysen etter behov. Det er også mulig å utvide analysen med ekstra dager for å utføre for eksempel en design-workshop.

Hva trenger vi for å gjennomføre en analyse?

For å kunne utføre en vellykket analyse er vi avhengig av tilgang til utstyret. I de fleste tilfeller har vi ikke behov for fysisk tilgang, men tilgang til konsoll og SSH / telnet. Vi har også behov for at en av de ansatte med kjennskap til dagens nettverk stiller til en workshop i forbindelse med datainnsamling.

Vår konsulent har også behov for å koble sin PC inn i nettverket for å utføre datainnsamling. Hvis det foreligger dokumentasjon på nettverket vil dette bidra til å gjøre arbeidet med analysen enklere.