PUBLISERT: April 22, 2015 · KATEGORI: Pundit Networks

Kompetanse som et konkurransefortrinn

Når jeg blir spurt om hva som skiller Pundit Networks fra våre konkurrenter, er svaret i mange tilfeller kompetanse. Men hva er det som gjør kompetanse til et konkurransefortrinn, og er det egentlig det?

Det er viktig med en begrepsavklaring på hva et konkurransefortrinn er (dette er min definisjon): Et konkurransefortrinn skapes når en kan tilby en tjenestespekter eller økosystem som ikke enkelt lar seg kopiere. Man har altså noe unikt å tilby som ikke alle andre enkelt kan kopiere.

Så er kompetanse et konkurransefortrinn? Svaret er selvsagt ja om man har en unik kompetanse innenfor et veldig spesifikt fagfelt,men hva om man som oss driver innen en bransje hvor det finnes flere aktører og flere andre med lignende kompetanse. Jeg vil påstå at selve kompetansen ikke er et konkurransefortrinn, men at det er kompetanse satt i system som skaper konkurransefortrinnet. Ved å sette kompetansen i system øker man både hva den enkelte konsulent kan oppnå, og hvordan man øker og benytter kompetansen internt i selskapet.

Et selskap med fokus på kompetanseutvikling, samspill mellom faggrupper og som aktivt benytter kompetanse til å levere bedre  tjenester  har helt klart et konkurransefortrinn.

Hos oss har vi lenge hatt fokus på kompetanseutvikling hos de ansatte. Dette er viktig både for å være attraktive ovenfor våre kunder, men også for å være en attraktiv arbeidsgiver ved å sørge for at alle som jobber hos oss får tilstrekkelig  med faglige utfordringer og muligheten til å påvirke egenutvikling. Vi har innført følgende tiltak i selskapet for å sette kompetansen i system og skape et konkurransefortrinn:

Allsidig og bred kompetanse i selskapet gjør oss innovative og mer leveransedyktige.

Alle ansatte har 30 000 i dedikert kursbudsjett som skal benyttes til egenutvikling. Dette er i tillegg til faste og felles aktiviteter som i stor grad dekker kjerne- og spesialkompetanse. Kursbudsjettet blir derfor ofte benyttet til relaterte teknologier og nye satsningsområder. Vi har også som krav at ny kunnskap skal resultere i et nytt leveranseområde eller tjeneste. Kursbudsjettet er for alle ansatte, og ikke bare konsulentene.

Egen kursavdeling er med på å promotere Pundit Networks som et kompetansehus.

Vi har sikret oss noen av Norges dyktigste instruktører innen våre fagområder. Kursavdelingen har etter verdt fått mange positive synergier for selskapet. Blant annet har vi inngått en direkteavtale med Cisco Learning Network om å levere video-innhold til deres sider. Avtalen sikrer oss annerkjennelse, og en alternativ inntektskilde – uavhengig av konsulent og utstyrssalg. Vi har også bygd opp et datasenter som vi benytter til å leie ut labber til kursleverandører. Vi benytter også selvsagt kursavdelingen og labbene til internopplæring og kompetanseheving.

Satsning på kompetanse gjør våre konsulenter mer attraktive hos kunder.

De fleste av våre konsulenter har spesialkompetanse innen et eller flere fagområder. I tillegg til fordypning innen datasenter, sikkerhet eller nettverk  krever vi at alle våre konsulenter har en solid forståelse innen nettverk. Alle våre konsulenter skal være på et minimum CCNP nivå. Dette gjør at alle våre konsulenter kan utføre de fleste oppgaver innen nettverk uten å måtte involvere andre konsulenter. Solid grunnkompetanse kombinert med spesialkompetanse gjør oss svært attraktive ovenfor våre kunder. Den allsidige kompetansen gjør at våre konsulenter ofrer evner å se løsninger på tvers av fagområder, og løse arbeidsoppgavene på en svært effektiv måte.

Gode rammeverk og dokumentasjon sikrer raskere og bedre leveranser.

Vi har brukt lang tid på å utvikle egne rammeverk for mange av våre løsningsleveranser. Dette gjør at de fleste av våre konsulenter kan utføre avanserte oppdrag og leveranser. Dette er med på å redusere vår responstid, og gi alle muligheten til varierte arbeidsoppgaver og faglige utfordringer. Rammeverkene utvikles i fellesskap, og er med på å skape forståelse rundt løsningsområdene hos alle konsulenter.

Høy kompetanse og et miljø for kompetanseutvikling gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver.

For oss er det å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver svært viktig. Vi investerer mye kapital og ressurser i miljø, goder og kompetanseutvikling. Fokuset på kompetanse og et miljø er spesielt attraktivt som virkemiddel for å skaffe oss dyktige konsulenter. Vi er oppmerksomme på å ansette mennesker med et ønske om faglig utvikling og visjoner om å bli en av de beste innen sitt fagområde. Dette har vi fokus på allerede under rekrutteringsarbeidet.

Man kan alltids argumentere med at det ikke er noe unikt med vår satsning på kompetanse, og at denne relativt enkelt kan kopieres. Det som ofte er problemet er det overordnede fokuset på kompetanseutvikling, gjennomføring  i praksis og ikke minst det vedvarende  fokuset.