PUBLISERT: February 12, 2013 · KATEGORI: Mobiladministrasjon (MDM), Tilgangskontroll

ForeScout og MobileIron er to ledene leverandører av sikkerhetsløsninger, begge er Gartner ledene innenfor sine respektive felt. ForeScout leverer løsninger for automatisert sikkerhet og tilgangskontroll, MobileIron leverer løsninger for mobil administrasjon og mobilsikkerhet.

ForeScout har nå lansert et samarbeid med MobileIron og tilbyr fullstendig integrasjon gjennom en mobil integrasjonsmodul. Modulen har toveis kommunikasjon med MobileIron og kan spørre om status eller hente informasjon om tilkoblede mobile enheter og blant annet få informasjon som ”er denne enheten registrert? Er denne enheten kompatibel?” Denne informasjon kan så brukes som et grunnlag for å besteme hvilken tilgang enheten skal få til nettverket. Fra ForeScout sitt konsoll kan du konfigurere og styre tilgangen til alle enhetene i bedriften, inkludert PC, Mac, Linux, smart-telefoner og nettbrett.

Når ForeScout og MobileIron integreres oppnår du automatisert sporing i sanntid av mobile enheter i samme øyeblikk som de kobles til nettverket. Dette er uavhengig av enhetstype og om de har MobileIron agenten installert. Ved å først gi enheter som ikke har installert MobileIron agenten begrenset tilgang og så dirigere de til en installasjonsside får du sømløs innmelding og installasjon av MobileIron agenten på alle bedriftens mobile enheter. Når enheten er kompatibel med bedriftens sikkerhetspolicy kan du styre tilgangen til interne ressurser etter behov.

Pundit Networks har lang erfaring med tilgangskontroll og mobil sikkerhet, kontakt oss i dag for en demonstrasjon av våre løsninger.

ForeScout CounterACT Integration with MobileIron