DATASENTER SIKKERHET NETTVERK
Vil du bruke din dyrebare tid på innovasjon og gjøre din bedrift mer fremtidsrettet? Da vil du antageligvis ikke bruke den på drift av IT–infrastruktur. Bruk heller talent og kapital på det dere kan best – utviklingen av bedriftens kjerneområde. Conscia Norge har investert betydelige ressurser for å skape  innovative driftsløsninger som er  fleksible og skalerbare. Dette tillater våre kunder å svare raskt på endringer i markedet, samt forbedre ytelse og effektivitet.

Proaktiv overvåking av all infrastruktur:

Proaktiv overvåking gir deg en trygghet om at alle systemer fungerer tilfredsstillende, og at tiltak blir iverksatt.

Umiddelbar bistand i kritiske situasjoner:

Ved en feilsituasjon sikrer vårt servicesenter umiddelbar hjelp fra kvalifisert personell med riktig kompetanse.

Økt kapasitet til andre oppgaver og innovasjon:

Ved å benytte våre drifstjenester får du mer tid til å konsentere deg om andre viktige oppgaver og innovasjon.

En trygghet om at systemene fungerer optimalt:

Vi skal bidra aktivt ovenfor våre kunder ved å skape trygghet gjennom å sikre og forbedre eksisterende og nye løsninger.

Hvilke områder leverer vi drift på?
Hvilke drifts-modeller operer vi med?

Drift av alle typer nettverksløsninger

Drift av kablet, trådløst og datasenternettverk.

Drift av datasenterløsninger

Drift av datasenterløsninger inkludert servere og lagring.

Drift av brannmur, IPS og sikkerhetsløsninger

Brannmur, IPS, NAC, SIEM, web, e-post og klient-sikkerhet

Vi kan levere ny eller ta over EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR

For kunder som ønsker å videreføre eksisterende infrastruktur kan vi inkludere de fleste leverandører og løsninger i vårt driftsapparat. For kunder som ønsker ny infrastruktur leverer vi tilpassede løsninger basert på vårt rammeverk.

En driftsavtale med forutsigbare kostnader:

Faste kostnader for proaktiv overvåking og tilgang til driftsenteret. Alle våre ConsciaCare kunder får en lav fastpris på prosjekter og konsulentbistand.