DATASENTER SIKKERHET NETTVERK

Vil du bruke din dyrebare tid på innovasjon og gjøre din bedrift mer fremtidsrettet? Da vil du antageligvis ikke bruke den på drift av IT–infrastruktur. Bruk heller talent og kapital på det dere kan best – utviklingen av bedriftens kjerneområde.

Conscia Norge har investert betydelige ressurser for å skape  innovative driftsløsninger som er  fleksible og skalerbare. Dette tillater våre kunder å svare raskt på endringer i markedet, samt forbedre ytelse og effektivitet.

Proaktiv overvåking av all infrastruktur:

Proaktiv overvåking gir deg en trygghet om at alle systemer fungerer tilfredsstillende, og at tiltak blir iverksatt.

Umiddelbar bistand i kritiske situasjoner:

Ved en feilsituasjon sikrer vårt servicesenter umiddelbar hjelp fra kvalifisert personell med riktig kompetanse.

Økt kapasitet til andre oppgaver og innovasjon:

Ved å benytte våre drifstjenester får du mer tid til å konsentere deg om andre viktige oppgaver og innovasjon.

En trygghet om at systemene fungerer optimalt:

Vi skal bidra aktivt ovenfor våre kunder ved å skape trygghet gjennom å sikre og forbedre eksisterende og nye løsninger.