DATASENTER SIKKERHET NETTVERK

Archive for the 'Mobiladministrasjon (MDM)' Category

ForeScout integrasjon mot MobileIron

Posted on February 12th, 2013 · Posted in Mobiladministrasjon (MDM), Tilgangskontroll

ForeScout og MobileIron er to ledene leverandører av sikkerhetsløsninger, begge er Gartner ledene innenfor sine respektive felt. ForeScout leverer løsninger for automatisert sikkerhet og tilgangskontroll, MobileIron leverer løsninger for mobil.. read more